Bladcentralens datavarehus     
Datavarehuset gir tilgang til informasjon om faktureringsdata, salg/omsetning, oppgjør, og transport/pakkedata.

Bladcentralens forlagsportal     
Portalen benyttes til registrering av salgsbudsjett, utgivelsesplan og oppdragsmeldinger, fakturering mellom forlag og BC, samt kampanjeplanlegging.

Bladcentralens trykkeriportal   
Portalen brukes til kommunikasjon mellom forlag og trykkeri.