1.  Hva skal returneres?

På den tilsendte tellelisten står navnet på de publikasjonene som skal returneres den aktuelle uken. Publikasjoner merket FRU (Fri Retur Uke) kan returneres når du selv ønsker.


Før du tar blader og bøker som skal returneres ned fra hyllene; finn frem:

  • Tellelister.
  • Returmerkelapper.
  • Esker for pakking av sponretur.
  • Pose for pakking av forlagsretur. Posen har du fått tilsendt fra Bladcentralen. Denne posen skal kun benyttes til forlagspublikasjoner merket med BC-F. Mangler du poser; kontakt kundeservice.
  • Tell opp antall blader og bøker som skal sendes i retur, og før antallet opp på tellelisten.
  • Totalt antall kolli returnert denne uken, registreres samtidig med returen.


2.  Pakking av returen!

Spon-publikasjoner

Pakk sponretur forsvarlig i egen eske. Bruk gjerne bananesker, men alle typer esker kan benyttes. Hvis eskene ikke blir fulle, må de skjæres ned i hjørnene og brettes ned. Pass på at eskene er tett pakket og forseglet med kraftig tape. NB! Husk å sette returmerkelapp på toppen av esken.

Forlagspublikasjoner

  • Forlagsretur pakkes i egen forlagspose som du får tilsendt fra Bladcentralen. NB! Husk å sette returmerkelapp på forlagsposen i "merket"-feltet.